May 102019
 
 Posted by at 7:52 PM

  4 Responses to “ಸಮ್ಮೇಳನ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ವಿವರಗಳು”

  1. Should I click Donate to register?

    • ಹೌದು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  2. i look forward to attend the sammelana

    • ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಬರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‍ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೆಬ್‍ ಸೈಟಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ.