Sep 272012
 

(ಮೂಲ: ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ “ಕಂಟ್ರಿ ರೋಡ್ಸ್ — ಟೇಕ್ ಮಿ ಹೋಂ” ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನಪದ ಗೀತೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ: ಬಿಲ್ ಡ್ಯಾನಾಫ್, ಟ್ಯಾಫಿ ನಿವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಡೆನ್ವರ್.)

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾವಾನುವಾದ: ಡಾ. ಮೈ.ಶ್ರೀ. ನಟರಾಜ

ಸಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಟೀ, ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟೀ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗಿರಿಯೇ, ತುಂಗೆಯ ಸಿರಿಯೇ
ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನ, ತರುಗಳ ಯೌವನ
ಸುಯ್‌ಗುಟ್ಟುವ ಗಾಳಿಗೆ, ಮುದಿ-ಬೆಟ್ಟದ ರಿಂಗಣ ||೧||

ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯೇ, ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಊರಿಗೆ
ಆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೌರೀಗೆ
ಕರುನಾಡ ಬೆಡಗೀನ, ಮಲೆನಾಡ ಮಡಿಲೀಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಬೇಗ, ಎಲೆ ಹಾದೀ ||ಮೇಳ||

ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲಿ, ಅವಳ ಹಸುರಿನ ಸೀರೆ
ಘಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಜೋಗದ ಧಾರೆ
ಗೋಧೂಳಿ ಮುಸುಕಿದ ನೀಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ
ತಾರೆಗಳ ಎಣಿಸಲು ನಾ ಬರುತಿರುವೆ
ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತೇರಿ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಸೂವೆ ||೨||

ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯೇ, ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಊರಿಗೆ
ಆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೌರೀಗೆ
ಕರುನಾಡ ಬೆಡಗೀನ, ಮಲೆನಾಡ ಮಡಿಲೀಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಬೇಗ, ಎಲೆ ಹಾದೀ ||ಮೇಳ||

ಬಾನುಲಿಯನು ಕೇಳಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗ
ಅಮ್ಮನ ದನಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ನೆನಪು
ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಪಯಣವ ನೆನೆದಾಗ
ಅನಿಸುವುದು ಇಲ್ಲೇಕೆ ಬಂದೆ ನಾನೆಂದು
ನೆನ್ನೆಯೇ ನನ್ನೂರ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲೋ
ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇಕೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ ||೩||

ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯೇ, ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಊರಿಗೆ
ಆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೌರೀಗೆ
ಕರುನಾಡ ಬೆಡಗೀನ, ಮಲೆನಾಡ ಮಡಿಲೀಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಬೇಗ, ಎಲೆ ಹಾದೀ ||ಮೇಳ||

ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯೇ, ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಊರಿಗೆ
ಆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೌರೀಗೆ
ಕರುನಾಡ ಬೆಡಗೀನ, ಮಲೆನಾಡ ಮಡಿಲೀಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಬೇಗ, ಎಲೆ ಹಾದೀ
ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಈಗಲೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಈಗಲೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯೆ…||೪||

ಈ ಹಾಡಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:- http://www.youtube.com/watch?v=MWzeInQaUk4

John Denver’s Country Roads Take Me Home
(Words and Music by Bill Danoff, Taffy Nivert and John Denver)

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains
Shenandoah River –
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains
Growin like a breeze

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads

All my memories gathered round her
Miners lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine
Teardrops in my eye

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads

I hear her voice
In the mornin hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And drivin down the road I get a feelin
That I should have been home yesterday, yesterday

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads

Country Roads, take me home
To the place I belong

West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads
Take me home, now country roads
Take me home, now country roads

 Posted by at 11:26 AM