Apr 262017
 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗ – ಮಂದಾರ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕನ್ನಡಕೂಟ, ಬಾಸ್ಟನ್ – ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.   (ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೯, ೩೦, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ)

ಬನ್ನಿ, ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿ.

 

 

 Posted by at 7:45 AM