Jan 292017
 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗ – ಮಂದಾರ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕನ್ನಡಕೂಟ ಬಾಸ್ಟನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಬಾಸ್ಟನ್ ನಗರದ ಬಳಿ, ಫ಼್ರೇಮಿಂಗ್‍ಹ್ಯಾಮ್

Venue Address: Keef Tech, 750 Winter Street, Framingham, MA

ದಿನಾಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೯/೩೦, ೨೦೧೭

ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೂಲ ವಸ್ತು: “ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ”

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ

ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಬರಹಗಾರರ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ

ಲೇಖನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ “ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ” ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಮುಖ್ಯ

ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಬರಹಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ,

ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು.

ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ!!

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

www.kannadasahityaranga.org

MA2

 

 Posted by at 5:52 PM

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)