Dec 142014
 

 

 ಎಚ್. ಕೆ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ಎಚ್. ಕೆ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ

ನವೆಂಬರ್, ೩೦, ೨೦೧೪ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಎಚ್. ಕೆ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯರಂಗವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ…

 Posted by at 9:10 PM