ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ೨೦೧೧ ನೇ ಸಾಲಿನ “ವಸಂತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ”ಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ

 

೨೦೧೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸಂತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

 Posted by at 3:57 AM

  6 Responses to “ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ೨೦೧೧ ನೇ ಸಾಲಿನ “ವಸಂತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ”ಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ”

 1. I’m trying to register for this event, but looks like there is no online registration available. You only have a pdf form for registration available. This is very inconvenient in this day and age.

 2. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರುವವರು ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯಿ ಓದುಗ ವೃಂದ.

 3. Where can we get complete program listing?

 4. Just curious, is there a group email i can subscribe to? to be part of this group?
  Please send me invite.
  Regards,
  Anil Deshpande

 5. buvanakkanannu tamma sammelanadalli nodalu bahala khushiyaaguttide. tamma aayke khanditakku ella vidhadalliyu atyuttamagvaadaddu. kaaryakramakke shubha haaraisuttene